Kategorie
Dostawa
Dostawa
Dostawa
w sklepie internetowym
1. Produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Dostawa produktów jest odpłatna, chyba że zawarta umowa sprzedaży stanowi inaczej.

3. Koszty dostawy są udostępniane Klientowi w Koszyku w trakcie kompletowania oraz podczas składania Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia woli zawarcia umowy sprzedaży. Informacje o kosztach związanych z dostarczeniem produktów znajdują się w Koszyku.

4. Orientacyjny termin dostawy jest zazwyczaj wskazany w zakładce produktu na stronie internetowej sklepu oraz zawsze w potwierdzeniu zamówienia. Dostawy są realizowane między 8:00 a 16:00 w dni robocze, w 4-5 dni od daty zawarcia umowy. Termin ten może ulec wydłużeniu, jeżeli zamówiony towar jest sprowadzany z magazynu zewnętrznego - o czym Klient zostanie poinformowany. W każdym przypadku dostawa nastąpi nie później niż w 30 dni od daty zawarcia umowy.

5. Obowiązkiem Klienta jest odebranie zamówionych produktów. Sprzedający może żądać od Klienta zwrotu poniesionych przez siebie dodatkowych kosztów dostawy oraz przechowania towaru, jeśli przesyłka zostanie bezpodstawnie nieodebrana. O wysokości tych kosztów Klient jest informowany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

6. Klient ponosi koszty wynikłe z braku możliwości doręczenia przesyłki ze względu na podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowo-adresowych.

7. Podczas odbioru przesyłki od kuriera lub w wybranym przez siebie miejscu Klient powinien w miarę możliwości sprawdzić towar pod kątem kompletności oraz ewentualnych uszkodzeń. Należy to zrobić w obecności osoby dostarczającej przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, jeśli jest to możliwe, Klient powinien poinformować o nich osobę dostarczającą przesyłkę i w jej obecności spisać stosowny protokół reklamacji.

8. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na Klienta z chwilą wydania ich Klientowi. Jeżeli sprzedający nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta, poprzez wydanie rozumiane jest powierzenie przez sprzedającego towaru przewoźnikowi.

Go rabbit