delivery-and-payments
Płatności

Sprzedający akceptuje
następujące sposoby płatności:

a. Przelewem bankowym na rachunek – przedpłata. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po  przyjęciu zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sklepu. Kupujący powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie do 7 dni. Po upływie terminu zamówienie uznaje się za anulowane.

b. Za pośrednictwem internetowego serwisu płatności, e-przelewem albo kartą kredytową. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy 

c. "za pobraniem". Realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta po przesłaniu Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Kupujący dokonuje płatności przy odbiorze zamówienia.

d. "za pobraniem" – (w tym przypadku realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

     1. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia przesłania potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedawcę, jeżeli wybrał formę płatności wskazaną w ust. 1 lit a) do c), a w przypadku wyboru formy płatności "za pobraniem" Klient dokonuje płatności przy odbiorze zamówienia.

     2. W przypadku braku dokonania przez Klienta płatności w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedającego, zamówienie uważa się za anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail. W takim przypadku, w celu zakupu danego Produktu Klient powinien złożyć kolejne zamówienie w sposób przewidziany postanowieniami niniejszego Regulaminu.

rabbit-go